Miljöarbete & Hållbarhet

Subman’s valde att KRAV certifiera sin verksamhet år 2016, eftersom vi tycker det är viktigt att värna om miljön, djur och människor. Detta för att visa vår ståndpunkt, men det viktigaste var/är att man får kredit att man arbetar åt rätt håll, påminns, får tips och information så att man kan arbetar så miljömedvetet som möjligt.

Vad innebär det att vara KRAV – certifierad?

Förutom att man tillhandahåller KRAV och ekologiska råvaror och har en KRAV -revision årligen som kommer och kontrollerar att man arbetar på rätt sätt. Finns det tydliga och stränga regler som man måste uppvisa att man följer ex.

 • Inköp, hantering och förvaring av KRAV- märkta och ekologiska produkter.
 • Inte ha rödlistade fiskar, GMO- förbud, och ingen PVC eller Bisofenol A i sina förpackningar.
 • Socialt ansvar: följa lagstiftningen och respektera mänskliga rättigheter.
 • Arbetar miljö- och hälsomedvetet vid hygienarbeten (ex källsorterar, miljömärkta produkter). 
 • Bedriva ett systematiskt miljöarbete som visar omsorg om natur – och kulturmiljön
 • Tänka på och kunna visa att man använder sig av sparsamt körsätt
 • Energi spara/planera för att minska behovet av fossil energi

Läs mer om vår KRAV – certifiering, KRAV certifikat 

Subman’s miljöpolicy 

Subman’s arbetar med att så långt det är möjligt erbjuda lokalproducerat och KRAV- märkt, ekologiska samt rättvisemärkta alternativ. 

Miljötänkandet och hållbarhet är viktigt för oss 

 • Noggrann källsortering, 
 • Engångsmaterial som är miljögodkänt
 • Miljömärkta hygien – och förbrukningsmaterial, 
 • Räkor och lax är MSC certifierade 
 • Köttprodukter från företag som försäkrar sig att ha en bra djurhållning (MRS).

Miljövänliga produkter 

Våra engångsmuggar och bestick är kompostbara, endast miljömärkta servetter, samt vi har miljömedvetna förpackningar som man som kund kan välja ex Bagasse. Vi minimerar emballage och förpackningar, samt skickar inte med engångsmaterial om det inte beställs för att spara på miljön.

 • Vi köper KRAV-märkta alternativ av varor såsom kaffe och te.
 • Vi har flergångsfilter till kaffebryggaren.
 • Vi använder miljömärkt diskmedel.
 • Vi använder inget engångsmaterial

Läs mer om våra produkter & förpackningar

Vegetariskt & Veganskt

Hos oss hittar du något för alla smaker och tillfällen. Subman’s erbjuder ett brett sortiment produkter från växtriket som är både smakrikt och bra för miljön.

Vegetarisk & Vegansk catering

Subman’s värnar om både miljö och personal!

All våra medarbetare får möjligheten att gå en grundläggande miljöutbildning för att motivera personalen till miljöengagemang. 

Grundläggande miljökunskap med information om bl.a. ekologisk produktion, KRAV producerat, KRAV certifierad produktion, ekosystem och kretslopp, miljömärkning. 

Mer information Subman’s miljöarbete och hållbarhet 

Miljöpolicy, Miljöledningsprogram, Produkter & förpackningar