Tårtor

Beställning av tårtor behöver göras senast kl 12.00 dagen innan leverans.